Algemene voorwaarden

1. Personal Training

1.1. De geldigheidsduur van personal training sessies en formules (Fit, Strong, Strong & Fit) worden alleen verlengd mits voorleggen van een medisch attest.
1.2. Een personal training sessie kan kosteloos tot 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Bij een annulatie binnen de 24 uur wordt de sessie doorgerekend aan de klant, tenzij er binnen de 24 uren een medisch attest voorgelegd wordt.
1.3. De betaling van personal training sessies en formules dient te gebeuren alvorens de eerste sessie plaatsvindt.
1.4. Indien een kennismakingsgesprek wordt ingepland en men deze afspraak niet nakomt zonder het tijdig of niet te laten weten, wordt een bedrag van €35 aangerekend.
1.5. Indien men na inschrijving voor personal training, beslist om hiervan af te zien, wordt een bedrag van €35 aangerekend.

2. Groepstrainingen (inclusief boksen en small group sessions)

2.1. Een maandabonnement voor groepstrainingen kan op ieder moment aangevraagd worden en start op de datum van de betaling en is steeds 1 maand geldig.
2.2. De geldigheid van een maandabonnement en beurtenkaart kan onder geen beding verlengd worden.
2.3. Een beurtenkaart en maandabonnement is steeds op naam en kan niet overgedragen worden aan andere personen. Een beurtenkaart kan wel overgedragen worden aan familieleden op hetzelfde adres.
2.4. Inschrijven voor een groepstraining kan niet meer dan 21 dagen van tevoren.
2.5. Inschrijven voor een groepstraining kan tot 1 minuut voor de training begint.
2.6. Indien de training reeds volzet is, is het mogelijk je op de wachtlijst te zetten.
2.7. Men dient zich altijd uit te schrijven indien men niet aanwezig kan zijn voor een groepstraining.
2.8. Uitschrijven voor een training is mogelijk tot 5 uur voor de training. Indien men niet aanwezig is op de training waarvoor men is ingeschreven, wordt de beurt aangerekend. Voor de trainingen in de voormiddag (voor 12:00) kan men zich tot 12 uur voor de training uitschrijven.

3. Huisregels

3.1. U dient zich te allen tijde op een fatsoenlijke wijze te gedragen en op een plezierige en sportieve manier met de leden en medewerkers Strong & Fit om te gaan. Voor uw eigen veiligheid dient u zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de personal trainer van Strong & Fit.
3.2. Schone en verzorgde sportkleding en persoonlijke hygiëne is een eis die aan alle leden gesteld wordt. Het is niet toegestaan de sportzalen te betreden met schoeisel dat buiten is gedragen.
3.3. Trainen met een handdoek is verplicht.
3.4. U dient er zorg voor te dragen dat de door u gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaatsen worden teruggeplaatst.
3.5. Indien de fitnessapparatuur na gebruik vuil is geworden dient u deze schoon te maken met het daarvoor door Strong & Fit beschikbaar gestelde schoonmaakmiddel.
3.6. In verband met de veiligheid mogen er geen kinderen aanwezig zijn in de trainingszaal.
3.7. Roken is niet toegestaan in het pand van Strong & Fit.
3.8. Strong & Fit stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw eigendommen.
3.9. Indien een van de bovenstaande regels wordt overtreden behoud Strong & Fit zich het recht om u de toegang tot de studio te weigeren. In geval van wangedrag behoud Strong & Fit het recht om u als lid te royeren.

4. Gezondheid

4.1. Indien u gezondheidsproblemen heeft, bent u verplicht deze door te geven aan Strong & Fit. In geval van nood kan Strong & Fit beter en sneller hulp verlenen, wanneer wij van uw gezondheidssituatie op de hoogte zijn.

5. Aansprakelijkheid

5.1. U beoefent sport bij Strong & Fit volledig op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen.
5.2. Strong & Fit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

6. Prijzen en prijswijzigingen

6.1. De tarieven en andere financiële zaken van Strong & Fit liggen ter inzage bij de balie van Strong & Fit.
6.2. Steeds de laatste versie van de prijzen is geldend.
6.3. Eventuele prijsverhogingen worden door Strong & Fit 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.

7. Openingstijden

7.1. Strong & Fit is enkel open op afspraak.
7.2. Op officiële feestdagen is Strong & Fit gesloten, tenzij anders vermeld. De verplichting tot het betalen van de abonnementskosten loopt op deze dagen door.
7.3. Gedurende de zomervakantie is Strong & Fit maximaal 3 weken gesloten, gedurende deze periode wordt de geldigheid van abonnementen, beurtenkaarten, personal training sessies verlengd met de periode van de sluiting.
7.4. De tijden van de verschillende groepslessen kunnen worden teruggevonden op het lesrooster.
7.5. Strong & Fit behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het lesrooster.

8. Disclaimer en privacybeleid

8.1. Je kan de disclaimer en het privacybeleid van Strong & Fit hier vinden.

9. Klachten

9.1. Strong & Fit is zorgvuldig in de kwaliteit van haar diensten. Heeft u als klant echter een klacht dan wil Strong & Fit hier graag van op de hoogte zijn. Wellicht dat wij onze diensten nog kunnen verbeteren. Het doorgeven van een klacht kan via het contactformulier op de website.